W Polskich szkołach lekcje katechezy są prowadzone stosunkowo od niedawna. Początkowe problemy związane z doborem właściwych materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć dziś zostały już rozwiązane. Dzięki wytężonej pracy wielu zespołów opracowujących odpowiedni program dla poszczególnych grup wiekowych, mamy dzisiaj niezbędne podręczniki, jak i niezliczone pomoce katechetyczne skutecznie powodujące wzrost atrakcyjności lekcji.

Jak rozszerzać horyzonty dzięki katechezie?

Jednak samo stworzenie odpowiednich materiałów przeznaczonych dla uczniów jak i nauczycieli nie spowoduje tego, że lekcja stanie się ciekawsza i łatwiejsza w odbiorze. Aby tego uniknąć należy się do zajęć odpowiednio przygotować uwzględniając przerabiany temat, wiek uczniów, a także możliwości, jakie stwarza sala lekcyjna. Spośród samych tych materiałów na szczególną uwagę zasługują metody, jakimi będziemy się posługiwać. Dzielą się one między innymi na metody darmowe, techniki plastyczne, rebusy, burze mózgów, metaplany, słowa-klucze, jak również śpiew. Oczywiście rodzajów metod aktywizacyjnych jest znacznie więcej.

Korzystając z tych pomocy katechetycznych szybko można sobie uświadomić, że sama znajomość metod nie wystarcza. W większości z nich, położony jest duży nacisk na stopień znajomości klasy lub innej katechizowanej grupy, a także na wewnętrzne jej zgranie. Niektórych metod nie da się bez tego przeprowadzić (jak choćby metody trybunału, która polega na próbie wydania sądu na temat jakiegoś zajścia, zachowania. W tej metodzie uczniowie mają odegrać scenę procesu sądowego). Jednocześnie zawsze trzeba wiedzieć, co chce się osiągnąć dzięki zastosowaniu danej metody, na co chcemy położyć nacisk. Wbrew pozorom tego celu wcale nie jest łatwo osiągnąć, dlatego potrzebna jest uważna obserwacja prowadzonej grupy, aby móc właściwie ocenić jej potrzeby, bez omijania żadnego z jej członków.

Dotrzeć do świadomości człowieka

Tyczy się to szczególnie początkujących katechetów, nieznających jeszcze środowiska, w którym jest im dane pracować. To jednak wymaga czasu, stąd też na początku lepiej jest wybierać metody bardziej uniwersalne i proste, jak słoneczko (wyrażenie swoich poglądów na kartkach, które układa się w kształt słoneczka), praca z tekstem, czy też śpiew (szczególnie wśród grup młodszych wiekowo). Z czasem, w miarę poznawania grupy można wprowadzać metody bardziej skomplikowane i nastawione na szczegółowe jej potrzeby. Szybko także zdamy sobie sprawę, iż nie każda metoda, której użyliśmy z powodzeniem w danej grupie odniesie taki sam pozytywny efekt w grupie innej, choć tej samej wiekowo.

Zawsze należy mieć przygotowany plan lub nawet dwa alternatywne. Wszystko w tym miejscu sprowadza się do osobistego doświadczenia katechety. Niepowodzenia, które napotka się na swej drodze nie zawsze oznaczają, że użyte pomoce katechetyczne były niewłaściwe. Powodów może być mnóstwo, jak choćby niskie ciśnienie atmosferyczne czy zmęczenie. Nie należy zatem się zniechęcać, gdyż wysiłek wkładany w przygotowanie materiału na pewno wyda właściwe owoce i ostatecznie poczujemy satysfakcję z wykonywanej pracy.

Comments are closed.

Post Navigation