Z terapii i poradnictwa psychologicznego mogą skorzystać osoby, które:

 • mają trudności w relacjach rodzinnych, małżeńskich
 • nie radzą sobie z wychowaniem dzieci i dorastającej młodzieży
 • mają poczucie „wypalenia zawodowego” i nadmiernego zmęczenia psychofizycznego
 • doświadczają ograniczeń w przeżywaniu i wyrażaniu emocji
 • mają kłopot w byciu niezależnym od innych, poddają się opiniom innych
 • borykają się z niskim poczuciem własnej wartości, nieśmiałością, lękiem przed odrzuceniem, z trudnością przystosowują się do zmian
 • przeżywają niepokój, lęk i mają trudności w wyrażeniu w sposób adekwatny gniew
 • cierpią na zaburzenia łaknienia związane z nadmiernym jedzeniem lub głodzeniem się
 • doświadczają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji z otoczeniem
 •  przechodzą kryzysy życiowe, załamania, na skutek których utraciły sens życia i motywację do dalszego działania
 • przeżywają żałobę, rozstanie, separację w relacjach z osobami bliskim
 • doświadczają dolegliwości fizycznych, np. bóle, migreny, bezsenność, których nie tłumaczą przyczyny medyczne
 • mogły utracić życie lub doznały psychicznego urazu w wypadku drogowym, katastrofie naturalnej (powódź, pożar) lub z innych przyczyn (napad, gwałt)
 • istnieje ryzyko zachowań samobójczych, samookaleczeń
 • używają środków psychoaktywnych i nie potrafią z nich zrezygnować – rozmowa motywująca do podjęcia terapii uzależnień
 • chcą zmienić swoje życie oraz poszukują nowych dróg rozwoju osobistego i poznania siebie.

psychoterapia a problemy

 

Comments are closed.

Post Navigation