Uzależnienie od substancji chemicznych wpływających na czynność mózgu to poważna choroba zwana narkomanią. Objawia się ona przymusem zażywania środków odurzających, potrzebą ich posiadania oraz tendencją do stałego zwiększania stosowanej dawki.

Narkomania może  w niedługim okresie czasu doprowadzić do poważnych zmian psychicznych charakteryzujących się zaburzeniami krytycyzmu, osłabieniem woli, stanami depresyjnymi, odcięciem się od rzeczywistości i społeczeństwa. Oprócz tego prowadzi także do wyniszczenia organizmu, a w skrajnych przypadkach do śmierci.

Osoba uzależniona powinna jak najszybciej rozpocząć odwyk narkotykowy. Wynika to między innymi z tego, że niektóre, pogłębione zmiany, które zachodzą w czasie uzależnienia, są tak szkodliwe że mogą okazać się nieodwracalne – ważna jest szybka reakcja. Narkomania to choroba rozwijająca się poza świadomością chorego, dlatego też osobie chorej nie jest łatwo przyznać się do uzależnienia – nie jest ona świadoma swojego problemu, często nie przyznaje się do uzależnienia i nie chce pomocy z zewnątrz. Z tego też powodu, w wielu przypadkach decyzję o walce z nałogiem musi podjąć osoba z otoczenia chorego.

Jak wygląda powrót do zdrowia?

Odwyk narkotykowy to długotrwały proces, oddziałujący na kilka sfer życia osoby uzależnionej, takich jak kondycja fizyczna, stan psychiczny, sfera społeczna oraz moralna. Walkę z nałogiem należy rozpocząć od detoksykacji – pierwszym krokiem jest odtrucie organizmu z toksyn. Należy pamiętać, że samodzielne próby wyjścia z uzależnienia zazwyczaj kończą się niepowodzeniem – osoba uzależniona powinna skorzystać z pomocy psychoterapeuty. Jedynie leczenie farmakologiczne połączone z poprawą stanu psychicznego i emocjonalnego może przynieść oczekiwane rezultaty oraz pozwala prawidłowo wyprowadzić pacjenta z choroby. Warto zdać się na prywatny ośrodek leczenia uzależnień, który zapewnia kompleksową opiekę medyczną i psychologiczną. Oczyszczanie organizmu pod ścisłym nadzorem lekarskim jest niezbędne do przystąpienia do kolejnych etapów leczenia uzależnienia. Terapia odwykowa dla narkomanów opiera się na indywidualnych spotkaniach z terapeutą oraz na zajęciach grupowych – każdorazowo droga do pełnego uleczenia jest dobierana indywidualnie.

Należy pamiętać, że leczenie bez współpracy z uzależnionym jest niemożliwe – osoba pogrążona w nałogu musi przyznać się zatem do swojej choroby przed sobą i przed otoczeniem. Jest to bardzo ważny moment terapii, dzięki któremu można skuteczniej zrozumieć mechanizmy wpływające na rozwój choroby. Pobyt w prywatnym ośrodku odwykowym uczy, jak rozpoznawać zagrożenie wynikające z zażywania narkotyków oraz jak radzić sobie z negatywnymi emocjami. Każdy odwyk powinien wykazywać działanie długofalowe jednak sukces w leczeniu w dużej mierze zależy od zaangażowania samego chorego. Duże znaczenie w przypadku leczeniu osób uzależnionych od używek jest otoczenie – bardzo często to właśnie znajomi oraz rodzina pomagają w powrocie do normalnego funkcjonowania i przywrócenia kontroli nad samym sobą.

Comments are closed.

Post Navigation