Metoda

Rozwój psychologii pozwolił na lepsze poznanie mechanizmów działających w ludzkim umyśle. Wraz z poznawaniem nowych czynników oddziałujących na nasze samopoczucie wyodrębniły się szkoły, które zakładają, że podczas procesu leczenia i niesienia pomocy pacjentom przydatne jest podzielenie psychiki na trzy zależne od siebie części: nieświadomą, świadomą oraz przedświadomą. Prekursorem takiego pojmowania był Zygmunt Freud, który stworzył podwaliny pod szkołę psychodynamiczną a sam praktykował psychoanalizę jako narzędzie do rozwiązywania problemów.

Ten nurt zakłada, że problemy ujawniają się podczas gdy mechanizmy obronne człowieka są ubogie lub uszkodzone i tym samym nie są w stanie wypełniać swojego zadania co znajduje swoje odbicie w samopoczuciu. Bazując na takich założeniach model psychodynamiczny uznaje modyfikację struktury osobowości klienta, zniesienie nienaturalnych mechanizmów obronnych oraz co niezwykle istotne – lepsze zrozumienie mechanizmów, które rządzą naszymi decyzjami i popędami. Działanie na tak głębokim poziomie umożliwia trwałe zniesienie odczuwania dyskomfortu oraz poprawę we wszystkich sferach psychicznych pacjenta.